Over TMS

TMS - Technical Maintenance Service - heeft een zeer lange en aansprekende staat van dienst op het gebied van koeling, verwarming en airconditioning.

Onze kernwaarden zijn deskundigheid, langjarige ervaring en een no-nonsense oplossingsgerichte instelling. TMS zet zich voor honderd procent dienstverlenend voor haar klanten in en neemt de complete zorg voor onder meer koelinstallaties en klimaatbeheersing uit handen.

TMS adviseert, levert en installeert en kan met een eigen 24/7 serviceapparaat een volledige nazorg garanderen. Bijzonder is de dienst Telebeheer. Deze speciale afdeling van TMS beschikt over een 24/7 bemande meldkamer, van waaruit ervaren koeltechnische operators alle koel-, HVAC- en verlichtinginstallaties binnen een winkel of bedrijfsgebouw op afstand kunnen bewaken. Is er een storing of calamiteit die niet via telebeheer te verhelpen is, dan zorgt de 24/7 servicedienst voor een actieve interventie of wordt de servicedienst van de klant ingeschakeld. Zo wordt een probleem verholpen vóórdat er schade kan ontstaan. Voor onze klanten is dit een geruststellende zekerheid, dat de dagelijkse operatie van hun bedrijf of instelling geen moment in gevaar komt.


Branches

Retail

TMS, thuis in retail

De roots van TMS liggen in de retailsector. Voor meer dan honderd supermarkten verzorgen we de levering, installatie en service van de koel- en HVAC-installaties. Kennis van talrijke fabrikaten, opgebouwd gedurende tientallen jaren, is daarbij in het voordeel van de opdrachtgever. Bestaande apparatuur en koelmeubels houden we operationeel, waardoor u niet vroegtijdig hoeft af te schrijven.

Telebeheer is een wezenlijke extra service die TMS kan bieden. Belangrijke onderdelen van uw installatie worden 24/7 bewaakt, terwijl inregelen op afstand in veel gevallen mogelijk is. Hiermee voorkomen we onopgemerkte storingen met schade aan producten of uw bedrijfsvoering. Zonodig schakelen we direct een van onze servicemonteurs in om binnen afgesproken responstijden ter plaatse te zijn en met de reparatie te beginnen. Werkt u naar tevredenheid met een andere serviceorganisatie? Dan kunt u toch gebruik maken van onze service Telebeheer. Storingen worden in dat geval bij uw servicepartner gemeld.

Overheid

TMS, veelzijdige partner

Juist voor opdrachtgevers uit overheidssectoren en (zorg)instellingen is TMS een vaste, betrouwbare factor. Door goed in te spelen op de grote diversiteit aan gewenste producten en installaties kan TMS de directie of gebouwbeheerder veel regelwerk en zorgen uit handen nemen. Niet zelden moeten installaties worden aangebracht terwijl de activiteiten binnen een gebouw onverminderd doorgaan, in ziekenhuizen bijvoorbeeld. TMS houdt daar rekening mee door discreet en zorgvuldig te werken zonder onnodige overlast te veroorzaken.

Continuïteit van alle processen is een ‘must’ in gebouwen waarin mensen wonen en werken. TMS zorg voor zekerheid door vakkundig periodiek onderhoud en een adequate 24/7 serviceorganisatie. Uniek is onze afdeling Telebeheer die belangrijke installaties op afstand bewaakt en ingrijpt nog vóórdat een gesignaleerde afwijking tot een daadwerkelijke storing kan leiden. En mocht er toch een acute uitval ontstaan, dan schakelen we direct een van onze servicemonteurs in om binnen afgesproken responstijden ter plaatse te zijn en met de reparatie te beginnen. TMS biedt de veelzijdigheid en de flexibiliteit die u van een ambitieuze partner mag verwachten!

Industrie

TMS, partner van industriële ondernemers

TMS beschikt over de benodigde expertise en specifieke oplossingen voor koel- en HVAC-systemen binnen een industriële omgeving. Zo speelt koeling en luchtbehandeling een grote rol binnen onder meer de voedingsmiddelenindustrie, chemische en farmaceutische laboratoria en fabrieken, maar ook binnen de transport- en logistieke sector. De projecten kunnen een grote omvang hebben en worden in het algemeen in teamverband uitgevoerd. TMS werkt graag samen met architecten, studiebureaus en andere installatiebedrijven, al dan niet als hoofdaannemer.

TMS kan de bedrijfszekerheid en continuïteit van alle installaties waarborgen door het opzetten en realiseren van een doordacht onderhoudsprogramma. Onze serviceorganisatie met een unieke dienst Telebeheer en een eigen 24/7 storingsdienst staan borg voor het functioneren van de installaties, zonder dat u er zelf omkijken naar heeft.

Architecten en studiebureaus

TMS: promotor van samenwerking met architecten en studiebureaus

TMS heeft zelf veel expertise opgebouwd op het vlak van koel- en HVAC-technieken. En die expertise willen we graag delen met andere branchepartners zoals architecten en studiebureaus. Onze praktische kennis van bestaande installaties, fabrikaten en producten vormt een nuttige bijdrage aan het ontwerpen of renoveren van een qua efficiency en kosten optimale installatie.
Ook bij de budgettering van een project kan TMS een bijdrage leveren. Wij kunnen nauwkeurig calculeren waar het gaat om producten en installatiematerialen en de kosten van het installeren. Datzelfde geldt voor het complete nazorg- en servicetraject. Kortom: TMS levert praktische informatie als basis voor het ontwerpwerk van de architect of constructeur.

Contractors

Partnerships voor een beter eindresultaat!

Bij de realisatie van grote projecten maakt TMS graag gebruik van contractpartijen, die een deel van het project - bijvoorbeeld de levering van materialen of de installatie - voor hun rekening nemen. Het omgekeerde is ook mogelijk: TMS wordt door een hoofdaannemer ingeschakeld, bijvoorbeeld voor het leveren van advies, specifieke producten of het implementeren van Telebeheer van een complete installatie.
Hoe dan ook: voor TMS staat het belang van de opdrachtgever en de kwaliteit van het eindproduct altijd voorop. Als een constructieve samenwerking tussen meerdere partijen daartoe bijdraagt, dan zijn wij graag één van die partijen!